Psychoterapia

W dłoniach sadzonka

Oferuję również psychoterapię długoterminową. Polega ona na rozmowie bez żadnych tematycznych ograniczeń. Mogą to być wydarzenia bieżące, wspomnienia, sny, fantazje, uczucia pacjenta. Psychoterapia jest drogą do wewnętrznego rozwoju, która pomaga zmniejszyć lub zlikwidować uczucie doskwierającego lęku i innych objawów.

Dobrze przeprowadzona terapia, oparta na wzajemnym zaufaniu pozwala wpłynąć na jakość życia. Psychoterapia nie daje gotowych przepisów, ale rozwija nowe umiejętności i umożliwia lepsze rozumienie siebie. Terapia trwa do czasu rozwiązania trudności pacjenta. Decyzję o jej zakończeniu podejmuje wspólnie terapeuta i pacjent, w przypadku terapii z dzieckiem osobą decyzyjną jest również rodzic lub opiekun prawny.